Archiwa autora: marcin

THE PRESENT SIMPLE

 

CZAS GRAMATYCZNY THE PRESENT SIMPLE

Najważniejszą zasadą użycia tego czasu gramatycznego jest końcówka „s” lub „es” w trzeciej osobie liczby pojedynczej:

I
drink
you drink
she drinks     s lub es            końcówkę „es” stosujemy w przypadku gdy czasownik 
he drinks      s lub es            jest zakończony na :  ss, -sh, -ch, -x, -o,
it drinks        s lub es           np:  go –>  goes
we drink
you drink
they drink

więcej tu ==> link

GERUND czy INFINITIVE

W bieżącym tygodniu uczymy się o GERUND & INFINITIVE
Czym jest gerund and infinitive?
Zagadnienie to sprawia wiele trudności uczącym się jak i również nauczycielom.
Aby wybrnąć z tego problemu trzeba zauważyć podstawowy aspekt tego zagadnienia w klasycznej formie (object of sentence), który bardzo często jest pomijany.
W rzeczy samej chodzi o połączenie dwóch czasowników.

W zdaniach prostych występuje jeden czasownik V + N ( np: I read books )

W zdaniach złożonych pojawia się dwa czasowniki V + V + N ( np: I need to read books )
zadania: Ćwiczenia:
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
ciąg dalszy nastąpi :)