Krok pierwszy

Nauka przez internet odbywa się na żywo w czasie rzeczywistym i polega na komunikowaniu się lektora i ucznia za pomocą dostępnych komunikatorów internetowych (Skype).


Dodatkowym elementem jest komunikacja wizualna za pomocą Tablicy Wirtualnej. Napisany tekst lub namalowany rysunek na tablicy pojawia się natychmiast u obojga uczestników.

  • Nauka przez Internet (Skype)
  • Jeden stały lektor
  • Nauka indywidualna lub grupowa
  • Elastyczność godzin lekcji
  • Darmowa lekcja testowa [LT]
  • Multimedialne pomoce naukowe
  • Dopasowanie do indywidualnych potrzeb

 

kliknij!

 

 

 

M U L T I M E D I A L N E   P O M O C E   N A U K O W E

 

TimeOkresowe Rozkłady Materiału

Jest to projekt zagadnień i elementów tematycznych, jakie będą poruszane w każdym kolejnym etapie nauki. Rozkłady Materiału są przygotowywane przez lektora na bieżąco i dostosowywane są do aktualnych potrzeb i umiejętności ucznia. Odnoszą sie do kilku kolejnych, najbliższych lekcji.

 

TimeInteraktywne zadania internetowe

Są to zadania poruszające wiele zagadnień gramatycznych z funkcją samosprawdzającą; często wykorzystywane jako zadania domowe.

 

 

SłuchowiskaSłuchowiska internetowe + MP3

Są to specjalne nagrania w języku obcym dostosowane do poziomu ucznia. Za pomocą tych nagrań można rozwinąć umiejętność rozumienia ze słuchu, udoskonalić poprawność wymowy oraz opanować nowe słownictwo. Dodatkowo nagrania opatrzone są skryptem, czyli zapisem słuchowiska. Zaletą słuchowisk mp3 jest możliwość ich nagrania i odtwarzania np. podczas jazdy samochodem lub w domu.

 

 

Zobacz pozostałe pomoce naukowe