REGULAMIN

Kursy językowe w ClickToSpeak

Image

 

Kursy językowe ClickToSpeak.pl organizowane są przez firmę
POLYLAND Sp. z o.o.

ul. Królewska 65A/1
30-081 Kraków
NIP: 6772394580

 

 

ZAPISY NA KURS

1. Każdy uczeń zapisujący się na kurs zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu !

2. Aby rozpocząć naukę należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z biurem rekrutacji i ustalić:

 • rodzaj preferowanego planu nauki: Stały, Zmienny, Okresowy, Premium, Konwersacje
 • plan lekcji (dogodne terminy lekcji oraz datę rozpoczęcia i zakończenia kursu)
 • formę płatności (przelew lub płatność kartą)

 

3. Po dokonaniu płatności możemy rozpocząć naukę według ustalonego planu nauki.

 • 4 lub 8 wykupionych lekcji można wykorzystać w ciągu jednego lub dwóch miesięcy (Plan Stały lub Zmienny)
 • 12 wykupionych lekcji można wykorzystać w ciągu jednego miesiąca (Plan Okresowy nauka 3x w tygodniu)

4. Częstotliwość lekcji w ciągu tygodnia zależy od indywidualnych ustaleń ucznia z biurem rekrutacji.

 • lekcje mogą odbywać się 1x, 2x, 3x lub 4x w tygodniu w Planie Stałym lub Zmiennym
 • lekcje mogą odbywać się wyłącznie 3x lub 4x w tygodniu w Planie Okresowym

5. Typowy czas trwania lekcji to 45min. Istnieje możliwość wydłużenia czasu lekcji za dopłatą (+5 zł do każdej lekcji).

 

ZMIANY TERMINÓW ZAJĘĆ
6. URLOP - Jeżeli chcecie Państwo przerwać naukę na czas urlopu - wystarczy powiadomić nas o tym mailowo jeden dzień wcześniej. Lekcje zostaną przeniesione na inny termin i będą rozliczone po powrocie. Długość trwania urlopu to maksymalnie jeden miesiąc. Po przekroczeniu okresu 30 dni urlopu bez kontaktu z biurem niewykorzystane lekcje zostaną utracone. 

 

7. ODWOŁANIE LEKCJI - Jeżeli chcecie Państwo odwołać pojedynczą lekcje wystarczy napisać sms lub e-mail co najmniej 7 godzin wcześniej a lekcja zostanie przeniesiona na inny termin.
Adres email podany jest w zakładce: KONTAKT

 

8. Plan Okresowy ważny jest tylko jeden miesiąc. Oznacza to że wykupione lekcje należy wykorzystać w ciągu jednego miesiąca.

 

9. W Planie Zmiennym uczeń na bieżąco ustala kolejne terminy lekcji.
* Ustalenie terminu lekcji w Planie Zmiennym polega na porozumieniu stron. Oznacza to, że termin lekcji musi odpowiadać zarówno uczniowi, jak i lektorowi. Plan Zmienny ważny jest przez 2 miesiące.

 

10. UWAGA ! ! !
*Nie jest dozwolone odwoływanie lekcji poprzez swojego indywidualnego lektora! !
Odwołanie lekcji należy dokonać telefonicznie lub za pomocą e-mail kontaktując się z biurem rekrutacji
(liczy się data i godzina wysłania e-maila)

 

11. UWAGA ! ! !
W sytuacji, kiedy lekcja nie odbyła się z jakiegoś powodu należy ten fakt zgłosić za pomocą e-mail, kontaktując się z biurem rekrutacji.

 

12. Istnieje możliwość stałej zmiany godzin lekcyjnych w czasie trwania kursu. W przypadku prośby o stałą zmianę godzin zajęć taka zmiana musi zostać ustalona z biurem rekrutacji.

 • w przypadku braku wolnych godzin może nastąpić odmowa zmiany wcześniej ustalonych godziny lekcji


13. Podczas wszelkiego rodzaju świąt lekcje można odwoływać bez straty lekcji. Należy podać rodzaj święta.

 

14. Biuro rekrutacji może odwołać zajęcia w danym dniu z powodów technicznych w dowolnym planie zajęć. W tak zaistniałej sytuacji lekcje z danego dnia przechodzą na kolejny termin. Termin ten można ustalić w biurze rekrutacji.

 

15. W planie Zmiennym odstęp pomiędzy lekcjami nie może być większy niż 15 dni.

 

16. W przypadku gdy uczeń spóźni się na lekcję lektor jest zobowiązany poczekać 15 minut. Po tym czasie lektor nie ma obowiązku czekać dłużej. W przypadku gdy lektor spóźni się na lekcję uczeń zobowiązany jest poczekać 15 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do kolejnej lekcji.

 

REKLAMACJE
17. Wszelkie wnioski o zwroty i reklamacje proszę zgłaszać do biura rekrutacji na adres email podany w kontaktach na naszej stronie internetowej.

 • reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email ucznia
 • dokładne określenie reklamowanej usługi
 • uzasadnienie
 • w wypadku problemów technicznych po stronie ucznia które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć następuje strata opłaconej lekcji bez możliwości reklamacji
 • w przypadku nieobecności lektora na wyznaczonej lekcji taka lekcja nie przepada i można ją odbyć w dowolnym terminie. Reklamację o nieobecności lektora należy zgłosić w biurze rekrutacji za pomocą e-mail lub telefonicznie
 • w przypadku podjęcia decyzji o przerwaniu nauki przed ukończeniem opłaconego kursu kwota za niewykorzystane lekcje zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez ucznia. Płatność zostanie pomniejszona o koszty manipulacyjne w  wysokości 100zł. Uczeń który rezygnuje z kursu zobowiązuje się powiadomić biuro co najmniej 10 dni przed datą przerwania kursu wysyłając emalia na adres biuro [at] clicktospeak.pl  

POMOCE NAUKOWE
18. Zasady korzystania z nieodpłatnych usług wliczonych w cenę kursu.

 • w cenę kursu języka angielskiego i niemieckiego wliczone są dodatkowe niepłatne lekcje w postaci konwersacji grupowych które odbywają się jeden raz w tygodniu o ustalonej porze. Aby wziąć udział w takiej lekcji należy wysłać zgłoszenie za pomocą e-mail do biura rekrutacji. Zgłoszenie to można wysyłać w każdy piątek – liczba miejsc ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku braku wolnych miejsc uczeń otrzyma odmowę. Usługa ta stanowi dodatek do kursy i nie jest zagwarantowana dla każdego ucznia ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
 • słownik na SMS: Podczas zapisu na kurs uczeń otrzymuje kod aktywacji słownika na sms na okres 30 dni. W przypadku nie otrzymania kodu należy kliknąć przycisk KOD AKTYWACJI. Usługa jest aktywowana na dowolny kraj świata. W przypadku niezgodności procesów przesyłania z operatorem sieci usługa nie może być wykonana. W tym przypadku uczeń nie może reklamować tej usługi.
 • w zależności od zapotrzebowania lektor – wykładowca decyduje, jakie jeszcze inne pomoce naukowe zostaną wykorzystane podczas kursu i udostępnione uczniowi np: tablica wirtualna, mp3 itp.

POZOSTAŁE POSTANOWIENA
19. CLICK TO SPEAK zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w czasie trwania kursu.

 

20. Istnieje możliwość wyboru lub zmiany lektora przez ucznia w trakcie trwania kursu w uzasadnionych przypadkach.

 

21. Plan PREMIUM dostępny jest tylko w specjalnym okresie promocyjnym. Biuro rekrutacji podejmuje dedycję o rozpoczęciu takiej promocji.

 

22. Plan specjalistyczny jest to plan stały lub zmienny wzbogacony o specjalne elementy.

 

23. Plan native speaker jest to plan stały lub zmienny prowadzony przez lektora pochodzenia innego niż polskie.

 

24. Plan nauki jest to kursu językowy online który charakteryzuje się określonymi cechami.

 

25. Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień regulaminu kursów ClickToSpeak.pl. Aktualny regulamin kursu jest dostępny na stronie internetowej: http://www.clicktospeak.pl/regulamin.php

 

26. System wysyłający krótkie wiadomości tekstowe na telefon zwany jest Serwisem SMS. Osoba przystępująca do Serwisu SMS staje się jego Użytkownikiem z chwilą dokonania płatności i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu wraz z polityką prywatności ClickToSpeak.pl. Wysyłka jednego pakietu obejmuje 30 wiadomości sms. W każdym sms prezentowane jest codziennie jedno nowe słowo do nauki. Każdego miesiąca wysyłane jest inny zestaw słów. Oznacza to że słowa mogą powtórzyć się dopiero po roku wysyłki. Wiadomości wysyłane są przez okres jednego miesiąca po dokonaniu pojedynczej płatności. Wiadomości te zawierają słownictwo w wybranym języku obcym wraz z tłumaczeniem. Zastawy 1000 słów oprócz tłumaczenia zawierają przykład zdania w języku obcym. Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać na adres: biuro@clicktospeak.pl

 

« POWRÓT do SŁÓWKA SMS

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
27. Żadne dane o naszych klientach nie są ani nie będą w przyszłości ujawniane

 

Polityka prywatności CLICK TO SPEAK.

Icon

ROZPOCZNIJ NAUKĘ

JUŻ TERAZ

Prywatna lekcja już za 40 zł. Zajęcia indywidualne w atmosferze Twojego własnego domu. Nie czekaj i zacznij już teraz.